• Tjänster


  Vi har stor erfarenhet av de flesta på marknaden förekommande PLC, DCS och STYR- systemen, PC baserade HMI system samt Scada system.

  Några exempel på system som vi jobbar med, ABB (Master/450/800), PGIM, Siemens (S5/S7), Melsec, Allen Bradley, Satt/SattCon, Metso (XD, XDi, Dna), Citect, iFix, InTouch etc.

  PC programmering
  C/C++/C#, Java, VB/VBA, SQL etc.

  Om ni t.ex. bara vill ersätta gammal reläteknik som styrs med tryckknappar och vridomkopplare, till ett modernt PLC system med ett tillhörande HMI, eller kanske modernisera hela processavsnitt i befintlig anläggning så har vi kunskapen och kompetensen.

  Välj bland nedanstående tjänster för att titta lite närmare på vad vi har att erbjuda.

 • Industri

  Några exempel på system som vi jobbar med:

  PLC:
   ABB (Master/450/800), Siemens (S5/S7), Melsec, Allen Bradley, Satt/SattCon, Metso (XD, XDi, Dna)

  HMI
  WinCC Flexible, ABB MasterView

  Scada:
  WinCC, Citect, iFix, InTouch

  PC:
  C/C++/C#, Java, VB/VBA, SQL

  Energi/Kraft:
  PGIM

 • Fiskodling

  Vi har stor erfarenhet av automatisering av utfodringsanläggningar.

  Vi kan på ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt konvertera era gamla anläggningar.

  Programmen är skrivna i C++/Windows vilket garanterar snabbhet och stabilitet.
  Alla I/O kort sitter i PC:n (standard hemdator) vilket gör det enkelt att konvertera gamla anläggningar, ger en billig investeringskostnad samt billiga komponenter.

  Ni kan välja vilken typ av utfodring ni vill ha, enkel eller komplex, dvs. om ni väljer en enkel som enbart styr på vattentemperatur samt era andra utfodringsparametrar så som utfodringsprocent, foderfaktor etc. eller en mer komplex styrning där även vattnets syrgashalt samt en sol upp/ned tabell styr utfodringen.

  Som alla fiskodlare vet, så är det fodret som är den stora utgiften, och med vårat system optimerar ni utfodringen så att minimalt med foder går till spillo, samt att fisken får rätt mängd foder vid rätt tid, vilket även medför lägre utsläpp av t.ex. fosfor och kväve.

 • Vattenrening

  Vi effektiviserar och automatiserar även vattenreningsanläggningar, så att de kan fjärrstyras/övervakas, vara ihopkopplade i nätverk etc., samt få en mer jämn och effektiv rening med hjälp av våra PC/PLC baserade helhetslösningar.

  Företaget som anlitat oss för dessa uppdrag är TOVEKO

KT Consulting AB

Din partner inom Industriell Automation

Copyright © 2016, KTC